Ümumi Riyaziyyat

ÜMUMİ  RİYAZİYYAT  KAFEDRASI

Kafedra (1969-1970- ci illərdə)   “Elementar riyaziyyat və onun tədrisi metodikası” adı ilə yaranmışdır.Həmin ildə kafedranın tərkibi  4 nəfər elmlər namizədi, 6 nəfər baş müəllim, 10 nəfər müəllim  və 2 laborantdan  ibarət idi. 1975-ci ildə kafedranın profilinə uyğun olaraq  “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” adı altında fəaliyyət göstərmişdir. 1999-cu ildə kafedra müdiri  fizika-riyaziyyat elmlər namizədi, dosent  Mayıl Mustafayev seçilmişdir. 2011-ci ildə “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” kafedrasının adı “Ümumi riyaziyyat” adı ilə əvəz edilərək fəaliyyət göstərmişdir.  2022-ci ildən “Ümumi riyaziyyat” kafedrasına dosent Zeynallı Sübhiyyə rəhbərlik edir. Hal hazırda kafedrada 19 nəfər professor-müəllim, 5 nəfər tədris-köməkçi heyət çalışır.

Ümumi riyaziyyat kafedrasının müdiri,

dosent Zeynallı Sübhiyyə Məmməd qızı

Kafedra əməkdaşlarının sayı, dərəcəlik vəziyyəti.

 1. Dosent Zeynallı Sübhiyyə Məmməd qızı

 2. Dosent Əfəndiyev Üzeyir Qiyas oğlu

 3. Dosent Qocayeva Lalə İslam q.

 4. R.F.D., Baş müəllim Məmmədov Rauf Məmməd oğlu

 5. P.F.D.,baş müəllim Qaybalıyeva Kəmalə Yunis qızı

 6. Baş müəllim Məmmədova Cəbərrüd Müzəffər qızı

 7. Baş müəllim Hüseynova Şərafət Nəriman qızı

 8. P.F.D., baş müəllim Qarayeva Vüsalə Məmməd qızı

 9. P.F.D., baş müəllim  Cəfərli Esmira Vahid qızı

 10. Baş müəllim Abbasova Samirə Vaqif qızı

 11. Baş müəllim Qurbanova Afət Qəhrəman qızı

 12. Baş müəllim  Mustafayeva Pərvin Mayıl qızı

 13. Baş müəllim Həsənova Mətanət Əliqulu qızı

 14. Müəllim Həsənova Ramidə Sələddin qızı

 15. Müəllim Bağırova Leyla Faiq qızı

 16. Müəllim İbrahimova İlahə Qədir qızı 

 17. Müəllim Əliyeva Türkan Ələsgər qızı

 18. Müəllim Quliyeva Nəzrin Ceyhun qızı 

 19. Müəllim Babayeva Humay Rza qızı

 20. Laboratoriya müdiri Məmmədova Reyhan Vilayət qızı

 21. Baş laborant Süleymanova Rahilə Məmməd qızı

 22. Kabinə müdiri Məmmədo va Şəhla Eldar qızı

 23. Laborant Zeynalova Nazilə Firuddin qızı

 24. Laborant Məsimova Ziba Kamil qızı