Ümumi Riyaziyyat

ÜMUMİ  RİYAZİYYAT  KAFEDRASI

ümumi riy-1

Elmi tədqiqat işləri. Elmi-tədqiqat işləri professor-müəllim heyyətinin  fərdi elmi iş planı əsasında yerinə yetirilir. Kafedranın elmi istiqaməti pedaqoji elmlər sahəsinə aiddir. Problem isə təlim və tərbiyənin effektivliyinin artırılması yollarıdır. Bu problem üzrə 22 nəfər professor- müəllim heyyəti və 1 nəfər kabinə müdiri işləyir.

Hal-hazırda müdafiə etməmiş gənclərdən 8 nəfər dissertasiya üzərində işlərini davam etdirirlər. Onların kifayət qədər (4-6) məqalələri nəşr olunmuşdur.

Metodiki işlər. Kafedranın gördüyü bütün işlər metodiki istiqamətdə olmuş və hal-hazırda da davam etdirilir. Hazırda metodiki işlərlə əlaqədar (M.Mustafayev, Ü.Əfəndiyev, F.Məmmədov, M.Qurbanov, M.Rəhimova, F.Süleymanov, R.Məmmədov  və s.) iş davam etdirir.

Elmi pedaqoji işçilərin hazırlanması. Kafedrada fəaliyyət göstərən üzvlərdən dos.M.Mustafayev, dos.N.Əliyev, dos.M.Rəhimova, e/n F.Süleymanov, e/n R.Məmmədov dissertasiya yolu ilə elmi dərəcə almışlar. Dos.Ü.Əfəndiyev, prof. M.Qurbanov aspirantura, doktorantura yolu ilə elmi işlərini müdaifiə etmişlər. Kafedranın gənc kadrlarından 2 nəfər aspirant (C.Məmmədova, S.Zeynallı), digərləri isə dissertantdır.

Kafedra əməkdaşlarının sayı, dərəcəlik vəziyyəti.

 1. dos.Məmmədov Fəxrəddin Həsən oğlu
 2. dos.Əfəndiyev Üzeyir Qiyas oğlu
 3. e.n., b/m.Məmmədov Rauf Məmməd oğlu
 4. b/m.Gəncəliyev Ənvər Manaf oğlu
 5. b/m.Abbasov Eldar Əsgər oğlu
 6. b/m.Qaybalıyeva Kəmalə Yunis qızı
 7. b/m.Məmmədova Cəbərrüd Müzəffər qızı
 8. b/m.Hüseynova Şərafət Nəriman qızı
 9. b/m.Qarayeva Vüsalə Məmməd qızı
 10. p.f.d.,b/m. Cəfərli Esmira Vahid qızı
 11. b/m.Abbasova Samirə Vaqif qızı
 12. r.f.d.b/m.Zeynallı Sübhiyyə Mamed qızı
 13. müəl.Qurbanova Afət Qəhrəman qızı
 14. müəl. Mustafayeva Pərvin Mayıl qızı
 15. lab.müdiri Məmmədova Reyhan Vilayət qızı
 16. baş lab.Süleymanova Rahilə Məmməd qızı
 17. lab.Zeynalova Nazilə Firuddin qızı

Kafedra üzvlərinin kitabları (dərsliklər, dərs vəsaitləri, monoqrafiyalar, metodiki göstərişlər, ölkədə və xaricdə çap olunan məqalələr)

 1. Dos. C.Zeynalov, dos.Ü.Əfəndiyev, e/n F.Süleymanov, b/m Ə.Gəncəliyev   Riyaziyyatdan nəzəri materiallar və testlər.  Mingəçevir.   Səda  1998
 2. Dos.N.Əliyev  Fiziki riyazi və coğrafi məzmunlu hərbi çalışmalar və onların həlli metodikası,   Bakı 1999
 3. Dos.M.Rəhimova .  Məsələ həllinin funksiyaları,  metodik göstəriş, 2006.
 4. Dos.M.Qurbanov.  Məktəblilərdə əxlaqi münasibətlərin formalaşdırılması problemləri. 2004

Müasir dövrdə VII-IX sini şagirdlərinin əxlaqi münasibətlərinin formalaşdırılması problemləri. 2008

 1. Dos.F.Süleymanov.   Riyaziyyatdan nəzəri materiallar və testlər. 2012.
 2. E/n.M.Həsənov. Magistratura hazırlığı üçün məntiqdən nəzəri əsaslar və  test nümunələri.2011

Magistratura hazırlığı üzrə İnformatika və test nümunələri. 2011

Tədrisin səmərəliliyində fəal təlim mühitinin interaktiv üsullların və müasir informasiya texnologiyalarının rolu.    2004

 1. E/n.   Ə.Alyazov.   Neyrokompüterlər: bu günü, sabahı.    2010

Kafedranın təşkil etdiyi elmi seminarlar tematikası: Kafedrada   “Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları”, “Riyaziyyatın tədrisi metodikası”, “Variasiya hesabı və optimallaşdırma”, “Elementar riyaziyyat” elmi metodiki seminarlar fəaliyyət göstərir.

Kafedra iclas zamanı

ümumi riy-2

Ümumi  riyaziyyat kafedrasının müdiri, dos.Mustafayev Mayıl Misir oğlu

ümumi riy-3

1946-cı ildə Samux rayonunda anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunu Riyaziyyat şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 34 elmi-tədqiqat və elmi-metodiki əsərləri çap olunmuşdur. Nyu-York Elmlər Akademiyasının üzvü, qabaqcıl təhsil işçisidir. Fizika-riyaziyyat elmlər namizədi, dosentdir.