Ümumi riyaziyyat

Zeynallı Sübhiyyə Məmməd qızı

Ümumi riyaziyyat kafedrasının müdiri, riyaziyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Əlaqə nömrələri:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

03 dekabr 1978-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1985- ci ildə Samux rayonu İnstitut qəsəbə tam orta məktəbində 1-ci sinifə gedib, 1995-ci ildə isə həmin məktəbi bitirmişdir.

1995-ci ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun əyani şöbəsinin riyaziyyat-informatika fakültəsinin riyaziyyat ixtisası üzrə I kursa daxil olmuş və 1999-cu ildə institutu bitirib.

2000-ci ildə isə “Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası“ kafedrasında, magistraturanın əyani şöbəsinə daxil olub, 2002-ci ildə isə bitirmişdir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali

2010-cu ildə doktorantura şöbəsinə daxil olmuşdur. Dissertantdır, ixtisası “Differensial tənliklər”, mövzusu isə “Optimal idarəetmə üsullarının xüsusi törəməli tənliklər üçün korrekt olmayan bəzi məsələlərə tətbiqi” dir.

AAK-nın 10 fevral 2016-cı il qərarı ilə riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru diplomu, 28 aprel 2022-ci ildə isə dosent diplomu verilmişdir

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2018-ci il 1 noyabr tarixli əmri ilə “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003-cü ildən isə bu kafedrada müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Elementar riyaziyyat, RTM, ədədi üsullar, Ümumi təhsildə kurikulumun əsasları, riyazi proqramlaşdırma, hesablama üsulları, hesablama riyaziyyatı fənnlərini tədris edir.

27 elmi məqalə, 3-ü Web of Sciense, 3 dərs vəsaiti, 5 fənn proqrammı çap olunmuşdur.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Riyaziyyatın tədrisinin aktual məsələləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Взаимосвязь профессиональной и общеоброзовательной подготовки учащихся в средних профтехучилищах.
  2. Структура межпредметных связей и влияние их на развитие естественно-математических знанаий.
  3. İkitərtibli hiperbolik tənlik üçün tərs sərhəd məsələsi və onun optimallaşdırma üsulları ilə tətbiqi.