ÜMUMİ RİYAZİYYAT kafedrası

1. Elementar riyaziyyat-2 – Riy.və inf.(m)-I kurs

2. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları

3. Ali və orta məktəb riyaziyyatını əlaqəli tədrisi

4. Alqoritmlər nəzəriyyəsi

5. Ədədi üsullar (komp.elm-II k)

6. Diskret riyaziyyat

7. Hesablama riyaziyyatı

8. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (riy.və inf.(m)-III k)

9. Variasiya hesabı (inf(m)-III k)

10. Əməliyyat tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

11. Optimallaşdırma üsulları