III semestr

1. Kompleks analiz

2. Azərbaycan tarixi

3. Diferensial tənliklər

4. S.F. Alqoritmik dillər

5. Əməliyyat sistemləri

6. S.F. Qraflar nəzəriyyəsi