Ümumi riyaziyyat

Kabinə müdiri Məmmədova Şəhla Eldar qızı

              QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1982-cİ il  avqustun 8-də Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində  anadan olmuşdur.
  • 1989 –cı  ildə Gəncə şəhərində 23 saylı tam orta məktəbində oxumuşdur.
  • 1999-ci ildə Gəncə şəhərində tam orta məktəbində  təhsil almış, həmin məktəbi bitirmişdir Ailəlidir 2 övladı var. YAP-ın üzvüdür.

              TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

  • 2001-ci ildə -cü ildə GDU-nun Riyaziyyat-informatika  fakultəsinin  daxil oub.
  • 2004-cü ildə GDU-nun Riyaziyyat-informatika  fakultəsini  bitirmişdir.

               ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2018 ci ildə GDU-nun kitabxanasında  kitabxanaçı  vəzifəsində işləmişəm
  • 2019-ci ildə GDU-nun ”Ümumi riyaziyyat”  kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində işləyir.