“Pythonda operatorlar” mövzusunda açıq mühazirə dərsi keçirildi

6.12.2023 tarixində İnformatika və cəbr kafedrasının dosenti M.A.Həsənovanın “Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisasının II kursunda “İnformatikanın nəzəri əsasları” fənni üzrə “Pythonda operatorlar” mövzusunda açıq mühazirə dərsi keçirildi. Dərsin məqsədi tələbələrdə proqramlaşdırma kompetensiyalarını formalaşdırmaq məqsədilə baxılan proqramlaşdırma mühitinin operatorlarının iş prinsiplərini göstərmək idi. Təlim zamanı qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirən müxtəlif

Read More

Tələbələrimizin uğurları

4 noyabr 2023-cü il tarixindən Gəncə Dövlət Universitetində 8 noyabr – Zəfər gününə həsr olunmuş spartakiada keçirilir. Spartkida Riyaziyyat – informatika fakültəsinin tələbələri fəal iştirak edərək, müvafiq idman növlərinə görə ugurlar əldə etmişlər. Dama yarışlarında fakültəmizində tələbələrindən ibarət komanda birinci yeri qazanmışlar. Komandanın üzvləri İsmayılov İnqilab, Məmmədli Rəvan, Muradova Nuray fəxri fərmanlarla təltif olunmuşlar. Şahmat

Read More

NÖVBƏTİ ELMİ ŞURA KEÇİRİLDİ

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR: 1. Tədris prosesinin lazımi çap materialları və onların elektron versiyaları ilə təminatı vəziyyəti. (Kafedra müdirləri, Dekan müavini) 2. İnformatika və Cəbr kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması və Fakültə Elmi Şurasında müzakirəsi. (Tədris metod komissiya sədri) 3. Cari məsələ 1.R.u.f.d., dos.O.Hüseynov 2. R.ü.f.d.,b/m.R.Məmmədov 3. R.ü.f.d., b/m.N.Bəşirova 4. R.ü.e.d.,Prof. O.Rzayev 5. R.ü.f.d.,dos.İ.

Read More

İMTAHANLARA HAZIRLIQ

Riyaziyyat – informatika fakültəsində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və semestr imtahanlara hazırlıq vəziyyətini yüksəltmək məqsədilə, kollokviumlar semestr imtahanlarına müvafiq olaraq yazılı və test formada keçirilir. Kollokviumun nəticəsindən razı qalmayan tələbələrə əlavə şans yaradılır, onlara alternativ suallar təklif olunur. Tələbələrin fikrincə kollokviumların bu formada keçirilməsi, onların imtahanlara hazırlaşmasına əlavə stimul yaradır.

“Parametr daxil etməyin ümumi üsulu. Loqranj və Klero tənliklərinə aid misal həlli” mövzusunda açıq seminar dərsi keçirildi

28 noyabr 2023-cü il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının müəllimi Bahar Vəliyevanın Riyaziyyat və İnformatika müəllimliyi 3-1 kursunda Adı diferensial tənliklər fənnindən seminar dərsi keçirilmişdir. “Parametr daxil etməyin ümumi üsulu. Loqranj və Klero tənliklərinə aid misal həlli” mövzusunda açıq dərsin məqsədi Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının tələbələrinə parametr daxil etməyin ümumi üsulu, xüsusi halda Loqranj və

Read More

FAKÜLTƏMİZİN UĞURLARI

2023/2024-CÜ TƏDRİS İLİNİN OKTYABR AYI GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN RİYAZİYYAT-İNFORMATİKA FAKÜLTƏSİ ÜÇÜN UĞURLU OLMUŞDUR. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI KOLLEGİYASININ QƏRARI İLƏ RİYAZİ ANALİZ, İNFORMATİKA VƏ CƏBR KAFEDRALARININ ƏMƏKDAŞLARINA, TAHİR MƏMMƏDOV VƏ NAZİM NEYMƏTOV DOSENT, İLHAMƏ ZEYNALOVAYA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR. ƏMƏKDAŞIMIZI TƏBRİK EDİRİK.

“Cəbri və transendent ədədlər. Bir və bir neçə dəyişəni olan çoxhədlilər. Qeyri müəyyən əmsallar üsulu ilə çalışma həlli” mövzusunda açıq dərs keçirildi

23 noyabr 2023-cü il tarixdə Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi Mətanət Həsənovanın Riyaziyyat müəllimliyi I-2 kursunda Elementar riyaziyyat-1 fənnindən praktik məşğələ dərsi keçirilmişdir. “Cəbri və transendent ədədlər. Bir və bir neçə dəyişəni olan çoxhədlilər. Qeyri müəyyən əmsallar üsulu ilə çalışma həlli” mövzusunda açıq dərsin mahiyyəti Cəbr və transendent ədədlətin fərqini tələbələrə anlatmaq, Hörner sxemini başa salmaq

Read More

MONİTORİNQ KEÇİRİLDİ

Universitetimizdə təhsilin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə monitorinq keçirilir. 23.11.2023-cü il tarixində Dos.Allahverdi Quliyevin rəhbərliyi ilə Universitet üzrə yaradılmış monitorinq qrupu Riyaziyyat-informatika fakültəsinin I növbənin 2-ci saatında olan dərslərdə aparılmişdir. Əvvəlcə fakültə dekanı dos.O.M.Hüseynov və dos. Allahverdi Quliyev monitorinq qrupunun üzvləri ilə qisa iclas keçirdi. Sonra monitorinq qrupu dərslərdə iştirak etdilər. Monitorinq üzvləri mühazirə, seminar, praktik

Read More

Tələbələrimizin uğurları

2023-cü ilin 11-15 noyabr tarixlərində Bakı Ekspo Mərkəzində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan 9-cu Beynəlxalq Kitab Sərgisi təşkil olunur. Sərgidə 200-ə yaxın yerli və xarici təşkilatın 90-dan çox tanınmış ədəbiyyat xadiminin iştirakı və 100-dən çox müxtəlif formatda tədbirin təşkili planlaşdırılan tədbirdə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisasının V kurs

Read More

“Törəməyə nəzərən həll olunmamış diferensial təliyin ümumi həlli” mövzusunda açıq dərs keçirildi.

15 noyabr 2023-cü il tarixdə Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi Səbinə İbrahimovanın İnformatika müəllimliyi 2 kursunda Adi diferensial tənliklər fənnindən açıq mühazirə dərsi keçirilmişdir. Açıq dərsin mövzusu “Törəməyə nəzərən həll olunmamış diferensial təliyin ümumi həlli. Koşi məsələsi. Parametr daxil etmə üsulu. Klero və Laqranj tənliklərinin həlli”dir. Ümumi nəzəriyyəni tələbələrin nəzərinə çatdırmaq və törəməyə nəzərən həll

Read More