Ümumi riyaziyyat

Baş müəllim Mustafayeva Pərvin Mayıl qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 31 avqust  1981-ci ildə GƏNCƏ şəhərində anadan olmuşdur.

 • Ailəlidir, 3 övladı var. 2000-ci ildən YAP- ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988 ci ildə 39 saylı Mir Cəlal Paşayev adına məktəbin I sinfinə daxil olub.

 • 1988 ci ildə 39 saylı Mir Cəlal Paşayev adına məktəbi bitirib.

 • 2002-cü illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat-informatika fakültəsini bitirmişdir.

 • 2002-2005-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində magistratura şöbəsininin “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2014-2023-cü illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, müəllim,Gəncə

 • 2024-cü ildəb baş müəllim, Gəncə

 • “Riyaziyyatın tədrisi metodikası”, “Məktəb riyaziyyat kursunun əlaqəli tədrisi”, “Orta məktəb proqram materiallarının tədrisi”, “Ali və orta məktəbdə riyaziyyatın əlaqəli tədrisi” və s. fənnlər üzrə mühazirə, seminar və laborator dərslər aparır.

 • 15 elmi əsərin, bir neçə fənn proqramının müəllifidir.

 • Elmi fəaliyyəti Riyaziyyatın tədrisi metodikası ilə bağlıdır.

ELMI ƏSƏRLƏR

 1. Müəyyən inteqralın həndəsi cisimlərin  həcmlərinini hesablanmasına tətbiqinin tədrisi.

 2. Məktəb riyaziyyat kursunun tətbiqinin həyata keçirilməsi yolları.

 3. Məktəb riyaziyyat kursunda xətti proqramlaşdırma məsələləri.

 4. Riyaziyyatın tədrisində tarixilik.

 5. Məktəb həndəsə kursunda məsələlərin rolu və tərtibinin əhəmiyyəti.

 6. İstehsalat məzmunlu məsələlər həlli təcrübəsindən.

 7. Условием эффективности формирования нравственных отношений

 8. Optimal vays of teaching the topic “triqonometric equations” in the school mathematics course

 9. Orta məktəb şagirdlərinə riyaziyyat  fənninin onlayn tədrisində səmərəli metodlar

 10. Wave profile, paul-painleve approaches and phase plane analysis to the generalized (3+1) dimensional shallow water ware model

 11. Основные свойства и способы нахождения неопределенного интеграла в практике студентов

 12. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisində məsələlər həlli zamanı əyanilik prinsipi

 13. İqtisadi məzmunlu məsələlərin tənlik və bərabərsizliklər sistemi nin köməyi ilə həll.

 14. Həndəsi məzmunlu məsələlərin tənlik qurmaqla həlli üsul-larının öyrənilməsi metodikası.

 15. Əsas elementar funksiyaların tədrisinin əlverişli yolları

 16. Elementar riyaziyyat (fənn proqramı)

 17. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (fənn proqramı)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

        Beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.