Ümumi riyaziyyat

Mustafayeva Pərvin Mayıl qızı

Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi.

Əlaqə nömrələri:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

31.07.1981-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1988-ci ildə Gəncə şəhər Mir Cəlal adına 39 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə başlamış və 1998-ci ildə bitirmişdir.

1998-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin riyaziyyat informatika fakültəsinin, riyaziyyat ixtisasına qəbul olmuş və 2002-ci ildə isə fərqlənmə ilə bitirmişdir.

2002-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsinin “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisası üzrə magistr təhsili almış və 2005-ci ildə bitirmişdir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2003-cü ildən 2014-cü ilə qədər Gəncə Dövlət Universitetinin indiki “Ümumi riyaziyyat” kafedrasında kabinə müdiri vəzifəsində çalışmışdır

2014-cü ildən etibarən kafedrada müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır.

Elementar riyaziyyat, RTM, Ümumi təhsildə kurikulumun əsasları və s. fənnlərini tədris edir.

6 elmi məqalə və 1 dərs vəsaiti çap olunmuşdur. Bundan əlavə 25 ədəd fənn proqramının tərtibində müəllif kimi iştirak etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Riyaziyyatın tədrisinin aktual məsələləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Müəyyən inteqralın həndəsi cisimlərin həcmlərinini hesablanmasına tətbiqinin tədrisi.
  2. İqtisadi məzmunlu məsələlərin tənlik və bərabərsizliklər sisteminin köməyi ilə həll.
  3. Həndəsi məzmunlu məsələlərin tənlik qurmaqla həlli üsullarının öyrənilməsi metodikasıl.
  4. Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisində məsələlər həlli zamanı əyanilik prinsipi.