Ümumi riyaziyyat

Müəllim Həsənova Mətanət Əliqulu qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1972-ci il yanvarın 2-də Gəncə şəhərində müəllim ailəsində  anadan olmuşdur.
 • 1978 –ci  ildə Gəncə şəhərində 25 saylı tam orta məktəbində oxumuşdur.
 • 1988-ci ildə Gəncə şəhərində tam orta məktəbində  təhsil almış, həmin məktəbi bitirmişdir Ailəlidir 3 övladı var.YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1993-cü ildə Həsənbəy Zərdabi adına Gəncə Dövlət İnstitutunun  UTEF-informatika  fakultəsinin  bitirmişdir.
 • 2005-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Gəncə filialının Yenidənhazırlama fakültəsinin  Riyaziyyat- informatika  ixtisası üzrə Yenidənhazırlama  kursunu  bitirmişdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1993-1996-cı illərdə Mir Cəlal Paşayev adına 39 saylı məktəbdə informatika müəllimi
 • 2015-2016 -cı ildə  GDU-nun Ümumi riyaziyyat kafedrasında  saat hesabı müəllim
 • 2016-2017 – ci ildə GDU – nunn Ümumi riyaziyyat kafedrasında  yarı ştat  müəllim
 • 2019-2021 ci ildə Əlavə təhsil fakültəsində metodist, İnnformatika kafedrasında yarım ştat  müəllim
 • 2021 ci ilin sentyabrından Ümumi riyaziyyat kafedrasında  1ştat müəllim işləyir

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

    5 elmi məqalə, 1 fənn proqramının müəllifidir.

 1. Verilmiş modula görə çıxıqlar halqası
 2. Riyaziyyat təlimində ümumiləşdirmə
 3. Sistematik ədədlər və onların elektron hesablayıcı maşınlarda tətbiqinə dair
 4. How to simplify the solution of irrational equations
 5. Planning the stages of teaching mathematics by lesson type
 6. Əməliyyat  tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi (Fənn proqramı)