Ümumi riyaziyyat

Baş müəllim Abbasova Samirə Vaqif qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 20 iyul 1981-ci ildə GƏNCƏ şəhərində anadan olmuşdur.

 • Ailəlidir, 3 övladı var.2000-ci ildən YAP- ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1988 ci ildə 29 saylı K.D.Uşinski adına məktəbin I sinfinə daxil olub.

 • 1988 ci ildə 29 saylı K.D.Uşinski adına məktəbini bitirib.

 • 2002-cü illərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun riyaziyyat-informatika fakültəsini bitirmişdir.

 • 2002-2004 -cü illərdə Gəncə Dövlət Universitetində magistratura şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2004-2013-cü illərdə Gəncə Dövlət Universiteti, müəllim,Gəncə

 • 2014-2023-ci illərdə baş müəllim, Gəncə

 • “Ədədi üsullar”, “Hesablama riyaziyyatı”, “Variasiya hesabı və optimallaşdırma”,“Splayn funksiyaların tətbiqi ilə diferensial tənliklərin həlli”, “Adi diferensial tənliklərin təqribi üsullarla həlli”, və s. fənnlər üzrə mühazirə və laborator dərslər aparır.

 • 15 elmi əsərin müəllifidir.

 • Elmi fəaliyyəti hesablama riyaziyyatı tədqiqi ilə bağlıdır.

ELMİ ƏSƏRLƏR

 1. Уравнение свертки и решение уравнения свертки.

 2. Некоторые специфические особенности решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом.

 3. Eyler və Eyler-Puasson tənliklərinə aid məsələ həllinin metodikası.

 4. Variasiya hesabı nə deməkdir? –S.V.Abbasova, M.M.Mustafayev, N.M.Əliyev.

 5. Формы учебной деятельности, способствующие формированию совестливости.

6.Application  of variational calculus methods in the Sturm-Liouville problem.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

          Beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.