Ümumi riyaziyyat

Abbasova Samirə Vaqif qızı

Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi.

Əlaqə nömrələri:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

20.07.1981-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1988-ci ildə Gəncə şəhər 29 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə başlamış və 1998-ci ildə bitirmişdir.

1998-2002-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstutunun riyaziyyat informatika fakültəsinin, riyaziyyat ixtisasında təhsil almışdır.

2002-2004 cü ildə “Diferensial tənliklər” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi almışdır.

Ailəlidir, 3 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2004-cü ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsinə təyin olunmuş və hal-hazırda “Ümumi riyaziyyat” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır.Ekonometrika, Variasiya hesabı, Variasiya hesabı və optimallaşdırma, Alqoritmlər nəzəriyyəsi, Xətti proqramlaşdırma və onların tətbiqləri, Hesablama riyaziyyatı, Optimallaşdırma üsulları və s. fənnlərini tədris edir.

5 elmi məqalə və 1 dərs vəsaiti çap olunmuşdur. Bundan əlavə 4 ədəd fənn proqramının tərtibində müəllif kimi iştirak etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Hesablama riyaziyyatı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Уравнение свертки и решение уравнения свертки.
  2. Некоторые специфические особенности решений дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом.
  3. Eyler və Eyler-Puasson tənliklərinə aid məsələ həllinin metodikası
  4. Variasiya hesabı nə deməkdir?