Ümumi riyaziyyat

P.F.D, Baş müəllim Qaybalıyeva Kəmalə Yunis qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  1977-ci il 12 fevral tarixdə Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

 1984-cü ildə Gəncə şəhəri 4№-li tam orta məktəbində oxumuşdur.

 1994-cü ildə Gəncə şəhəri 4№-li tam orta məktəbində təhsil almış, həmin məktəbi

   bitirmişdir.

 TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

  1999-cu ildə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Riyaziyyat-informatika

   fakultəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 2001-ci ildə GDU-nun “Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası” ixtisaslaşması üzrə

   magistraturasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 2022-ci ildə pedaqogika (riyaziyyatın tədrisi metodikası) elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 2001-ci ilin sentyabrından GDU-nun Riyaziyyatın tədrisi metodikası kafedrasında müəllim işləyib

 2010-cu ilin sentyabr ayından GDU-nun Ümumi riyaziyyat kafedrasında baş müəllim işləyir.

 TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • “Riyaziyyatın tədrisi metodikası” , “Məktəb riyaiyyat kursunun elmi əsasları ”.

 ELMİ əsərləri

15-dən çox elmi məqaləsi, o cümlədən 2-si xarici məqalələrin müəllifidir.

  1. Y. Qaybalıyeva “Tənlik və bərabərsizliklərin həllində qrafiklərin çevrilməsi” – Gəncə Dövlət Universiteti, elmi əsərlər məcmuəsi VI-Gəncə 2003

  2. Y. Qaybalıyeva “Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində alqotirmik istiqamətin gücləndirilməsi barədə” – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə Regional Mərkəz, xəbərlər məcmuəsi №-7 – Gəncə 2005

  3. Y. Qaybalıyeva “Məktəb həndəsə kursunda qurma məsələləri həllinə alqoritmilk yanaşma” – Gəncə Dövlət Universiteti, “Elmi xəbərlər” №-2-Gəncə 2008

  4. Y. Qaybalıyeva “Triqonometrik tənliklərin optimal üsullarla həlli” – Gəncə Dövlət Universiteti, “Elmi xəbərlər məcmuəsi” Gəncə 2000.

  5. Məktəb həndəsə kursunda proqramların təşkilinin öyrənilməsi yolları- GDU “Elmi xəbərlər” №3, 2011

  6. Qabarıq Rn çoxluğunda alqoritmik üsulun öyrənilməsi- GDU “Elmi xəbərlər” №2, 2013

  7. Məktəb həndəsə kursunda vektor anlayışının öyrənilməsi yolları- GDU “Elmi xəbərlər” №4, 2013

  8. Həndəsədən dərs vəsaitləri pedaqoji psixoloji və metodik vəsaitləri tədqiqatların problem baxımında öyrənilməsi və təhlil edilməsi – GDU “Elmi xəbərlər” №3, 2014

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

  • Azərbaycan Respublikasında, eləcə də ölkə hüdudlarından kənarda keçirilmiş bir neçə beynəlxalq və respublika elmi konfranslarda iştirak etmişdir.