Ümumi riyaziyyat

Kəmalə Yunis qızı Qaybalıyeva

Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi.

Əlaqə nömrələri:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

12.02.1977-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1994-cü ildə Gəncə şəhər 4 saylı orta məktəbi bitirmişdir.

1994-1999 cu illərdə H. Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnsitutunda təhsil almışdır.

1999-2001 ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin magistratura şöbəsində təhsil almışam.

Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali

«Məktəb riyaziyyatının tədrisində alqoritmin təsvir üsullarının tətbiqinin gücləndirilməsi üzrə işin sistemi» – GDU-nun ümumi riyaziyyat kafedrasının 5801.01-“Təlim bə tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (riyaziyyatın tədrisi metodikası)” ixtisası üzrə dissertantdır.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2001-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır.

Variasiya hesabı və optimallaşdırma, Ekonometrika, İnformasiya iqtisadiyyatı, Hesablama riyaziyyatı və s. fənnlərini tədris edir.

8 elmi məqalə və bir neçə fənn proqramının tərtibində müəllif kimi iştirak etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Riyaziyyatın tədrisinin aktual məsələləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. “Tənlik və bərabərsizliklərin həllində qrafiklərin çevrilməsi”.
  2. “Məktəb riyaziyyat kursunun təlimində alqotirmik istiqamətin gücləndirilməsi barədə”.
  3. “Məktəb həndəsə kursunda qurma məsələləri həllinə alqoritmilk yanaşma”.
  4. “Triqonometrik tənliklərin optimal üsullarla həlli”.
  5. Qabarıq Rn çoxluğunda alqoritmik üsulun öyrənilməsi.
  6. Məktəb həndəsə kursunda vektor anlayışının öyrənilməsi yolları.
  7. Məktəb həndəsə kursunda proqramların təşkilinin öyrənilməsi yolları.