Ümumi riyaziyyat

Müəllim Quliyeva Nəzrin Ceyhun qızı

          QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1995-ci ildə Gəncə şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
  • 2001-cü ildə Gəncə şəhər İ.Qayıbov adına 1 saylı tam orta məktəbə daxil olmuşdur.
  • 2011-cü ildə Gəncə şəhər İ.Qayıbov adına 1 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir.

         TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

  • 2011-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakultəsinin.Riyaziyyat-informatika müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir.
  • 2020-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistatura fakultəsinin Riyaziyyatəın tədrisi metodikası və metodologiyasını fərqlənmə diplomu ilə       bitirmişdir.

           ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2023-ci ilin fevralında GDU-nun Ümumi riyaziyyat kafedrasinda  saat hesabı muəllim işləyir.

         ELMİ ƏSƏRLƏRİ

  •  2 dənə elmi məqalənin müəllifidir.
    • Simplex method for solving linear programming problems: a typical example and algorithm