III semestr

1. Riyazi analiz – 3

2. Ümumi fizika

3. Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

4. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya -2 (ingilis dili)

5. Ədədi sistemlər