III semestr

1. Proqramlaşdırma dilləri – 2

2. Pedaqogika – 1

3. Ümumi fizika

4. S.F. Web dizayn texnologiyaları

5. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası

6. Adi diferensial tənliklər