Ümumi riyaziyyat

Hüseynova Şərafət Nəriman qızı

Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi.

Əlaqə nömrələri:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

12.09.1970-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1977-ci ildə Gəncə şəhər 22 saylı orta məktəbin 1-ci sinifinə başlamış və 1987-ci ildə bitirmişdir.

1991-ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstutunun riyaziyyat ixtisasına qəbul olmuş və 1996-cı ildə isə bitirmişdir.

Ailəlidir, 1 övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali

1998-ci ildən kafedranın dissertantıdır, “Ali məktəblərdə pedaqoji fakültələrdə riyaziyyat təliminin məsələlər həlli vasitəsi ilə optimallaşdırılması yolları” mövzusunda dissertasiya işi üzərində işləyir və işinə dair 13 elmi metodiki məqaləsi çap olunub.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1996-1998-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin indiki “Ümumi riyaziyyat” kafedrasında laborant işləmiş.

1998-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin indiki “Ümumi riyaziyyat” kafedrasına müəllim keçmiş və 2011-ci ildən isə baş müəllim vəzifəsində çalışmaqdadır.

İnformasiya iqtisadiyyatı, Ekonometrika, RTM və s. fənnlərini tədris edir.

15 elmi məqalə və 1 dərs vəsaiti çap olunmuşdur. Bundan əlavə 25 ədəd fənn proqramının tərtibində müəllif kimi iştirak etmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Riyaziyyatın tədrisinin aktual məsələləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. “Müxtəlif say sistemləri”.
  2. “Kəmiyyətlər və onların ölçülməsinin tədrisi haqqında”.
  3. “Vektor mövzusunun ilk dərsləri olan skalyar və vektorial kəmiyyətlərin tədrisi barədə”.
  4. “Kombinator məsələ, təkrarlı və təkrarsız birləşmələrin tədrisinə aid bəzi məsələlər”.
  5. “Kombinatorika elementlərinin tədrisinə dair”.
  6. “Predinatlar və kvantorların tədrisinin bəzi məsələləri”.
  7. “Riyaziyyatda aksiomatik metod haqqında”.
  8. “Riyaziyyat təlimində məsələlərin rolu. Məsələ həlli təliminin ümumi metodları”.