Ümumi riyaziyyat

Baş müəllim Hüseynova Şərafət Nəriman qızı

          QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 1970-ci ildə 12 avqust Gəncə şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.

 • 1977 –ci ildə Gəncə şəhərində22 saylı tam orta məktəbində oxumuşdur.

 • 1987-ci ildə Gəncə şəhərində 22 saylı tam orta məktəbində təhsil almış, həmin məktəbi bitirmişdir. Ailəlidir, Yap-ın üzvüdür. Ailəlidir.1 övladı var. 2005-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

           TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

 • 1992 ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “ Ümumi riyaziyyat” kafedrtasında lobatrant vəzifəsində işləyib.

 • 1994 ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin “ Ümumi riyaziyyat” kafedrtasında baş lobatrant vəzifəsində işləyib.

 • 1998-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetində müəllim işləyib.

 • 2011-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.

           ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1998-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetində müəllim, 2011-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.

 SEÇİLMİŞ ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Применение управляемости к колебаниям струны с минималъной энергией для некоторых гиперболических уравнений второго порядка.

 2. Введение схем понятий предела и непрерывности.

 3. “Həndəsi fiqurlar” qızıl bölgünün tətbiqi.

 4. Riyaziyyat təliminin təşkilatı formaları və təlimin təşkili.

 5. Kvantor nəzəriyyəsi və tətbiqləri.

 6. Natural üstlü qüvvət mövzusunun öyrənilməsində şagird yaradıcılığının rolu.

 7. Riyaziyyatın tədrisi metodikası. Fənn proqramı.

BEYNALXALQ VƏ RESPUBLİKA SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI:

Bir çox beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.