V SEMESTR

1. S.F. Riyazi analizin xüsusi kursu

2. S.F. Bulud texnologiyası

3. S.F. C++ proqramlaşdırma dilləri

4. Ədədi üsullar – 2

5. Verilənlər bazası

6. S.F. Mikroprosessor texnologiyası