Ümumi riyaziyyat

Rauf Məmməd oğlu Məmmədov

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə dekan müavini.

Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Ümumi riyaziyyat kafedrsaının baş müəllimi

E – mail:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

22.03.1955 – ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1962 – 1972 – ci illərdə Gəncə şəhər orta məktəbdə oxumuşdur.

1972 – 1978 – ci illərdə İnşaat Mühəndislər Universitetində İnşaat fakültəsində təhsil almışdır.

1978-ci ildə Bakı şəhərində Kənd tikinti layihə İnstitutunda mühəndis konstruktor işləmişdir.

1987 – 1991 – ci ildə indiki ADAU-da Ali riyaziyyat kafedrasında qiyabi aspirant oxumuşdur.

1988-2003 – cü ilə qədər ADAU-nun Mexanika kafedrasında işləmişdir.

2003-cü ildən hazırki vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi riyaziyyat kafedrasında çalışır.

Ailəlidir. İki övladı, dörd nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ

Ali, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi

Eninə sürüşmə deformasiyası nəzərə alınmaqla qabırğalı səlis örtüklərin hesablanması. (namizədlik dissertasiyası) 1991 – ci il.

41 məqalənin, o cümlədən 4 poteitin, 1 dərs vəsaitinin və 1 metodik göstərişin müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1978-ci ildə Bakı şəhərində Kənd Tikinti Layihə İnstitutunda mühəndis konstruktor işləmişdir.

1988-2003 – cü ilə qədər ADAU-nun Mexanika kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim işləmişdir.

2003-cü ildən hazırki vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi riyaziyyat kafedrasında çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Mexanika, deformasiya olunan bərk cisimlərin mexanikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Свойства С-матрицы ангармонического уравнения на всей оси. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər,№ 1 Gəncə 2009,Səh.07-13
  2. On the inverse problem of Scattering Theory for the Perturbation Sturm-Liuvils equation on a Semiaxis. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər,№ 1 Gəncə 2009, Səh.,41-45
  3. Bir sinif potensiallar üçün çevirmə operatorların qurulması. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər,№ 2 Gəncə 2009, Səh.,8-11
  4. Оператор преобразования для дифференциального уравнения второго порядка с сингулярным потенциалом. Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi xəbərlər, № 3,Gəncə 2010,Səh.9-11
  5. Оператор преобразования для некотрого класса потенциалов уравнения Штурма-Лиувилля. Материалы международной конференции математические теории, проблемы их применения и обучения, Gəncə 2011, стр. 68-71
  6. Mathcad mühitində eksperiment nəticələrinin işlənməsi. Metodik göstəriş. Gəncə 2012.
  7. Об одном методе построения оператора преобразования для одного класса потенциалов. Материалы международной конференции «Области применения математики и ИКТ» I hissə, Gəncə 2014
  8. On optimality equation for the linear hyperbolic equation of second order withnumerous non local boundary. Thermann 2015, International conference: hermophysical and mechanical properties of advanced materials