Ümumi riyaziyyat

Müəllim Babayeva Humay Rza qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 22.05.1997-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur .
 • 2003-2014-cu illərdə Nizami Gəncəvi adına 11 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil almışdır.
 • 2014-2019ci illərdə Gəncə Dövlət universitetinin riyaziyyat -informatika fakültəsinin riyaziyyat-informatika müəllimliyi ixtisasında təhsil almışdır.
 • 2019-2021 -ci illərdə Gəncə Dövlət universitetinin magistratura şöbəsinin, Hesablama riyaziyyati ixtisasında təhsil almışdır.
 • Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏSİ

 • Ali, magistr

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2023-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır.
 • Riyaziyyatın tədrisi metodikası, Optimallaşdırma üsulları və s. fənlərini tədris edir.
 • 2 elmi məqalənin müəllifidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 1. Симплекс метод решения задач линейного программирования: типичный пример и алгоритм
 2. Simplex method for solving linear programming problems: a typical example and algorithm