Ümumi riyaziyyat

Müəllimi Həsənova  Ramidə Sələddin qızı


Ümumi riyaziyyat kafedrasının müəllimi
Əlaqə nömrələri :
Qısa Bioqrafik Məlumat
10.10.1996-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
2014-cü ildə Gəncə şəhər, Ə. Cavad adına 2 nömrəli tam orta məktəbi
bitirmişdir.
2014-2019-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetində bakalavr pilləsində
riyaziyyat və informatika müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil almışdır.
2019-2021-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində magistratura şöbəsində
təhsili almışdır.
Subaydır.
Təhsili və Elmi Dərəcə
Ali,magistr
Əmək Fəaliyyəti
2021-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır.
Hesablama riyaziyyatı, Ədədi üsullar, Optimallaşdırma üsulları, Əməliyyatların
tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi, Alqoritmlər nəzəriyyəsi və s. fənlərini tədris
edir.
4 məqalə, 2 fənn proqramının tərtibində müəllif kimi iştirak etmişdir.
Tədqiqat Sahəsi
Seçilmiş Əsərləri
How to simplify the solution of irrational equations, “Colloquium-journal
№25(184),2023”
Absolute and relative error in mathematics, “Proceedings of II International
Scientific and Practical Conference
Barcelona, Spain
26-28 February 2024”
Sərhəd məsələsi və sərhəd məsələsinin Qrin funksiyası vasitəsilə həlli, GDU
“Tələbə və magistrantların Elmi konfransının materialları “ 2021
İkitərtibli xətti bircins tənliyinin trivial olmayan həllərinin bəzi xassələri, GDU
“Tələbə və magistrantların Elmi konfransının materialları “ 2021