Ümumi riyaziyyat

Laborant Məsimova Ziba Kamil qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

8 may 1987-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, 2 övladı var.  2018-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Telefon: +994558129887

     E-mail: mesimova87@gmail.com

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

  1. 2005-2009-cu illər Gəncə Dövlət Universiteti, Riyaziyyat-informatika fakültəsi
  2. 2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin əyani, magistratura
  3. 2018-ci ildə Gəncə Dövlət Universiteti, laborant

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2018-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Riyazi analiz kafedrasının laborantı

      ELMİ ƏSƏRLƏRİ

  1. Səth üzərində baş istiqamətlər
  2. Səthin 2-ci və 3-cü kvadratik formaları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

• 2-dən artıq beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında müxtəlif mövzulu məruzələrlə çıxış etmişdir.