IV semestr

1. Diskret riyaziyyat

2. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

3. Ədədi üsullar – 1

4. Alqoritmin analizi və hazırlanması texnologiyası

5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

6. S.F. Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş