Ümumi riyaziyyat

Müəllim Əliyeva Türkan Ələsgər qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 22.02.1991 –ci ildə Rusiya Federasiyası Moskva şəhərində anadan olmuşdur.
  • 2008 cu illərdə Gəncə şəhəri Uşinski adına 29 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir.

TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

  • 2008-2012 cu illərdə Gəncə Dövlət Universitenin Riyaziyyat- informatika fakultəsində bakalavr təhsil almışdır.
  • 2020-2022 ci illərdə Gəncə Dövlət Universitenin magistratura şöbəsində təhsil almışdır.
  • Ailəlidir,1 övladı var.

Əmək Fəaliyyəti

  • 2012 –ci ildə Şəmkir şəhəri Cahangir Rüstəmov adina tam orta məktəbdə müəllim kimi çalışmışdır.
  • 2019 –ci ildən Gəncə şəhəri Uşinski adina 29 nömrəli orta məktəbdə çüəllim kimi çalışmışdır.
  • 2023 –cu ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır.

    ELMİ ƏSƏRLƏRİ

     Bir neçə elmi məqalənin müəllifidir.

1.Yarımoxda sinqulyar həyəcanlanmış Şturm-Liuvul operatorunun tədqiqatı.

2. Bir hiperbolik tənliyi üçün Riman funksiyasının qurulması.