Ümumi riyaziyyat

Cəfərli Esmira Vahid qızı

Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru

Əlaqə nömrələri:

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

24.02.1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1986-cı ildə birinci sinifə getmiş və 1996-cı ildə məktəbi bitirib.

1996-ci ildə Gəncə Pedaqoji İnstitutunun Riyaziyyat informatika fakültəsinin bakalavr pilləsinə daxil olmuş 2000-ci ildə bitirmişdir.

2000-2002-ci illərdə isə həmin universitetin riyaziyyat ixtisası üzrə əyani şöbənin magistratura təhsili almışdır.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ

Ali

“Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi (V-VI siniflər)”-26.05.2015.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2002-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat və onun tədrisi metodikası kafedrasinda müəllim vəzifəsində çalışır.

Elementar riyaziyyat, RTM, Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları, Hesablama üsulları, Diskret riyaziyyat, Süni intellekt və ekspert sistemləri və s. fənnlərini tədris edir.

11 elmi məqalə

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Riyaziyyatın tədrisinin aktual məsələləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. E.V.Cəfərli, S.S. Həmidov Riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsinin aktual məsələləri (V-VI siniflər). Pedaqoji Universitte xəbərlər – Bakı №-6 2009
 2. E.V.Cəfərli – Riyaziyyatdan tədris məsələsi-şagirdlərin inkişafının təmin edən vasitə kimi. Pedaqoji Universitte xəbərlər – Bakı №-2/ 2010.
 3. Məsələ həlli vasitəsilə riyazi biliyin inkişaf etdirilməsi. ADPU “Xəbərlər” № 3. 2011
 4. V-VI siniflərin riyaziyyat kursunda tədris məsələlərinin inkişaf etdirici funksiyaları. ADPU “Xəbərlər” № 2 ,   2011
 5. Учебные задачи как средство математического развития учащихся V-VI классов . Вестник КазНПУ им.Абая, серия «Педагогические науки», Алматы, 2011, №2 (30)
 6. V-VI siniflərin riyaziyyat kursunda tədris məsələlərinin inkişafetdirici funksiyaları. Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2011, №3
 7. Riyaziyyatdan idrakı fəallaşdıran suallar və çalışmalar inkişafetdirici vasitə kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərlər. 2011, №4
 8. Məsələ həlli vasitəsilə riyazi biliyin inkişaf etdirilməsi . Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası. 2011, №3
 9. Riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi dünyagörüşünün formalaşdırılması vasitəsi kimi. AMEA, Gəncə Regional Elmi Mərkəz. “Xəbərlər məcmuəsi”. Gəncə, №48, 2012
 10. Использование моделирования как средства информатики в обучении решению задач в V-VI классе. Санкт-Петербургский Госу­­дарственный Аграрный Университет. Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Санкт-Петербург, 2012
 11. V-VI siniflərdə statistika və ehtimal nəzəriyyəsi elementlərinə aid biliklərin məsələ həlli vasitəsilə verilməsi . GDU. Riyaziyyat və İKT-nin tətbiq sahələri. Yeni tədris texnologiyaları. Beynəlxalq konfrans. 05-06 iyun 2014-cü il. I hissə. Gəncə, 2014.