IV semestr

1. Pedaqogika – 2

2. İnformatikanın tədrisi metodikası

3. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

4. Hesablama riyaziyyatı

5. Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

6. S.F. Etika və estetika