Riyazi analiz

Qocayeva Lalə İslam q.

 

Fizika riyaziyyat elmləri namizədi. – Riyazi analiz kafedrasının dosenti

E-mail: Kodgaeva@rambler.ru

 QISA  BIOQRAFIK   MƏLUMAT

13 iyul 1964-cü ildə anadan olmuşdur.

1971-1981-ci illərdə orta məktəbi oxumuşdur.

1981-1986-ci illərdə ADU (indiki BDU) Tətbiqi riyaziyyat fakültəsində oxumuşdur.

1996-2001-ci illərdə  GDU-nun dissertantı olmuşdur.

1998-ci ildən GDU-nun Riyazi analiz kafedrasında çalışır.

 TƏHSILI    ELMI  DƏRƏCƏSI.

Ali, dosent

«Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi»  2001

 

ƏMƏK  FƏALIYYƏTI

1987-ci ildə AMEA-nın Gəncə filialı

1990 ci ildə 10 saylı orta məktəb

1998-ci ildən GDU-nun Riyazi analiz kafedrası

«Riyazi analiz», «Riyaziyyat» fənlərini tədris edir.

30 çox məqalənin müəllifidir.

 TƏDQIQAT  SAHƏSI.

«Ali riyaziyyatın tədrisi metodikası» mövzusunda elmi iş aparır.

 SEÇILMIŞ  ƏSƏRLƏRI

 1. Məsələ həlli vasitəsilə riyaziyyat təliminin həyatla əlaqələndirilməsi (III-IV siniflər) Bakı, «Mütərcim» 2000
 2. Məsələ həlli vasitəsilə şagirdlərin təfəkkürünün formalaşması.
 3. İbtidai sinif müəlliminin iş sistemi və onun dərsdə vəzifələri
 4. Riyazi biliklərin tətbiqinin riyazi-psixoloji əsasları
 5. İbtidai siniflərdə məsələ həllinin didaktik funksiyaları
 6. Praktik məsələlərin həllinə riyazi analiz metodlarının bəzi tətbiqləri.
 7. Hiperhəndəsi sıralar haqqında bəzi qeydlər. Tezis
 8. Həndəsi təklifləri isbatında riyazi induksiya metodundan istifadə edilməsi.
 9. Qauss kompleks ədədləri.
 10. Bərabərsizliklərin isbatında riyazi induksiya.
 11. Riyaziyyatdan məsələ və misallar (həlli ilə). Dərs vəsaiti.
 12. Преобразование Меллина и его применение к разрешимости некоторого интегрального уравнения
 13. «Некоторые приемы нахождений функции Римана».
 14. «Биквадратно» возмущенное уравнение Штурма-Лиувилля и оператора преобразования .
 15. Частные решения «Биквадратного уравнения Штурма-Лиувилля»
 16. С- функция «квадратично» возмущенного уравнения Штурма-Лиувилля и ее свойства .