Ümumi riyaziyyat

Dosent Qocayeva Lalə İslam qızı

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

23 iyul 1964-cü ildə Sumqayıt şəhərində anadan olmuşdur.

Ailəlidir, üç övladı var. 1998-ci ildən YAP-ın üzvüdür.

Telefon: +994503450080

E-mail: lalaqocayeva64@gmail.com

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1981-1986-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universiteti, Tətbiqi riyaziyyat

 • 1998-ci ildə RTM-də dissertant

 • 2003-cü ildə Pedaqoji elmlər namizədi

 • 2008-ci ildə Riyazi analiz kafedrasının dosenti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1988-ci illərdə Elm kərkəzində mühəndis proqramçı

 • 1998-2001-ci illərdə GDU-nun Riyazi analiz kafedrasının stajor müəllim

 • 2001-2002- ci illərdə GDU-nun Riyazi analiz kafedrasının müəllimi

 • 2002-2006- ci illərdə GDU-nun Pedaqoji elmlər namizədi, baş müəllim

 • 2006-2022 cı illərdə Riyazi analiz kafedrasının dosenti

2023-cü ildən hal-hazıra kimi Riyazi analiz kafedrasının dosenti

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 10-dan artıq Beynəlxalq və respublika elmi konfransda çıxış etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Riyaziyyat təlimində yeni texnologiyalar və onların didaktik funksiyaları Bakı 2022

 • Riyazi analiz fənnin tədrisində kompüter texnologitalarının tətbiqi metodikası

– Təhsildə İKT elmi metodiki jurnal 2018

 • Virtual təlim sistemləri – texnologiyaları-«Elm və həyat» Bakı 2018

 • Алгоритм решения задачи Коши для стационарных линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений дровного порядка- БДУ ПРОСЕЕДЫТэС оф тще институте оф апплиедматщематиъс В7 2018

 • Riyaziyyat təlimində yeni texnologiyalar və onların didaktik funksiyalar- BSU “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”-2022

     KİTABLAR

 • Riyaziyyatdan məsələ və misallar (həlli ilə) Bakı 2006 (dərs vəsaiti)

 • Virtual təlim sistemləri, texnologiyaları Bakı 2018 (dərs vəsaiti)