Ümumi riyaziyyat

Müəllim İbrahimova İlahə Qədir qızı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

  • 1997-ci ildə Gəncə şəhərində müəllim ailəsində anadan olmuşdur.
  • 2003-cü ildə Gəncə şəhər V.Veysəlov adına 30 saylı tam orta məktəbə daxil olmuşdur.
  • 2014-cü ildə Gəncə şəhər V.Veysəlov adına 30 saylı tam orta məktəbi bitirmişdir.

 TƏHSİLİ və ELMİ DƏRƏCƏ ADLARI

  • 2019-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakultəsinin.Riyaziyyat-informatika müəllimliyi ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
  •  2021-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Magistatura fakultəsinin; Riyazi analiz ixtisasını ferqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

  • 2022-ci ilin sentyabrinda GDU-nun Ümumi riyaziyyat kafedrasinda muəllim

 ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 5 dənə beynəlxalq və respublika elmi konfranslarinda iştirak etmiş elmi məqalənin müəllifidir.

1.Sabit əmsallı xətti diferensial operatorun fundamental həlləri.

2.Xətti diferensial operatorun ümumiləşmiş həlləri.

3.Furye metodu ilə bircins olmayan hiperbolik tipli tənlik üçün bir qarışıq sərhəd məsələsi.

4.Междисциплинарные исследования :опыт прошлого, возможности настоящего , стратегии будущего.

5.Planning the stages of teaching mathematics by lesson type.