Fakültə Elmi Şurası

Fakültə  Elmi  Şurasının yeni tərkibi

  

 1. Hüseynov Oruc Mustafa oğlu – Fakültə dekanı, dosent
 2. Məmmədov Rauf Məmməd oğlu – Dekan müavini, r.f.d., baş müəllimi
 3. Bəşirova Nurəngiz Firuz qızı – Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, t.f.d., baş müəllimi
 4. Cabbarov İlqar Şikar oğlu – Həndəsə və Cəbr, kafedra müdiri, dosent.
 5. Aslanov Əkrəm Əhməd oğlu – İnformatika, kafedra müdiri, dosent.
 6. Abbasov Abbas Müzəffər oğlu – Riyazi analiz, kafedra müdiri, dosent.
 7. Quliyev Əliqulu Umud oğlu – Riyazi analiz kafedrasının fəxri professor.
 8. Tağıyeva Nərgiz İbrahim qızı – Həndəsə və Cəbr kafedrasının dosenti.
 9. İsmayılov Nazir Əliş oğlu – HT –nın sədri, Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi
 10. Məmmədov Tahir Cəlil oğlu – Riyazi analiz kafedrasının dosent əvəzi.
 11. Salmanova Günay Hüseyn qızı- Həndəsə və Cəbr kafedrasının dosenti
 12. Cəfərli Esmira Vahid qızı – Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi
 13. Həsənova Mehriban Ağa qızı İnformatika kafedrasının dosenti.
 14. Əlili Nuğay Geray oğlu – Fakültə THİT –nin sədri.

 Dəvət olunurlar

 1. r.f.d.,b/m. N.Neymətov
 2. b/m. S. İbrahimova
 3. G.Yusifova
 4. Ü.Məmmədova