Fakültə Elmi Şurası

Fakültə  Elmi  Şurasının yeni tərkibi

ES-1  

 1. dos.O.M.Hüseynov – fakültə dekanı
 2. r.f.d., b/m.R.Məmmədov
 3. r.f.d., b/m. A.Qasımova
 4. prof.M.Mustafayev
 5. dos.Ə.Aslanov
 6. dos.İ.Cabbarov
 7. prof.Ə.Quliyev
 8. dos.M.Qurbanov
 9. dos.N.Tağıyeva
 10. b.m.N.İsmayılov (FHTK-nin sədri)
 11. dos.A.Hüseynov
 12. dos.M.Həsənova
 13. dos.G.Salmanova
 14. r.f.d., b/m. T.Məmmədov
 15. p.f.d., b/m. E.Cəfərli
 16. FakültəTHİT-nin sədri

 Dəvət olunurlar

 1. r.f.d.,b/m. N.Neymətov
 2. t.f.d.,b/m. N.Bəşirova
 3. b/m. S. İbrahimova
 4. b/m. Ü.Qurbanova
 5. Metodist. S.Əsgərova
 6. G.Yusifova