Fakültə Elmi Şurası

Fakültə  Elmi  Şurasının yeni tərkibi

  

 1. Hüseynov Oruc Mustafa oğlu – Fakültə dekanı, dosent

 2. Məmmədov Rauf Məmməd oğlu – Dekan müavini, r.f.d., baş müəllimi

 3. Bəşirova Nurəngiz Firuz qızı – Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, t.f.d., baş müəllim

 4. Rzayev Orcəli Hüseynqulu oğlu – Riyazi analiz kafedrasının müdiri, professor.

 5. Cabbarov İlqar Şikar oğlu – İnformatika və Cəbr kafedrasının müdiri, dosent.

 6. Zeynallı Sübhiyyə Məmməd qızı – Ümumi riyaziyyat kafedrasının müdiri, dosent.

 7. İsmayılov Nazir Əliş oğlu – FHT –nın sədri, Riyazi analiz kafedrasının baş müəllimi

 8. Tağıyeva Nərgiz İbrahim qızı – İnformatika və Cəbr kafedrasının dosenti.

 9. Həsənova Mehriban Ağa qızı – İnformatika və Cəbr kafedrasının dosenti.

 10. Məmmədov Tahir Cəlil oğlu – Riyazi analiz kafedrasının dosenti.

 11. Abbasov Zəfər Duman oğlu – Riyazi analiz kafedrasının dosenti

 12. Verdiyeva Gülmira Zahid qızı – İnformatika və Cəbr kafedrasının dosenti

 13. Cəfərli Esmira Vahid qızı – Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi

 14. Məmmədova Cəbərrüd – Ümumi riyaziyyat kafedrasının baş müəllimi

 15. Mustafayeva Ofelya –  Fakültə TEC-nin sədri

 16. Paşayeva Leyla – Fakültə THT –nin sədri.

 17. İsmayılov Əli  – Fakültə TGT-nin sədri