Fakültə Elmi Şurası keçirildi.

30 noyabr  2022-ci il tatixdə saat 15:00-da  Fakültə Elmi Şurasının növbəti iclası keçirilmişdir.

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR:

1. Tədris prosesinin lazımi çap materialları və onların elektron versiyaları ilə təminatı vəziyyəti (Kafedra müdirləri, Dekan müavini)

2. İnformatika və Cəbr kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması və Fakültə Elmi Şurasında müzakirəsi (Tədris metod komissiyanın sədri)

3. Müsabiqə üzrə müəllim seçkisi (Bahar Vəliyeva, Aysel Ağazadə) (Elmi şuranın katibi t.f.d.,b.m.N.Bəşirova)

3. Cari məsələ. Riyazi analiz kafedrasının əməkdaşları dos.N.Ə.Neymətov və r.f.d., b.m.A.R,Qasımovanın birlikdə hazırladıqları “Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi” fənnindən fənn proqramının müzakirəsi

1.R.u.f.d., dos.O.Hüseynov

2. R.ü.f.d.,b/m.R.Məmmədov

3. R.ü.f.d., b/m.N.Bəşirova

4. R.ü.f.d.,dos.İ. Cabbarov

5. R.ü.f.d.,dos. A.Hüseynov

6. R.ü.f.d. dos.S.Zeynallı

7. b.m.,N.İsmayılov(FHT-nın sədri)

8. T.ü.f.d.,dos.N.Tağıyeva

9. R.ü.f.d.,dos.M.Həsənova

10. R.ü.f.d.,b.m.T.Məmmədov

11. R.ü.f.d.,dos.Z Abbasov

12. R.ü.f.d.,dos.G.Verdiyeva

13. R.ü.f.d.,b.m.E.Cəfərli

14. b.m.C.Məmmədova

15. N.Əlili (fakültə THT-nın sədri)

16. O.Musrafayeva (fakültə TEC-nin sədri)

17. T.Əsədov (fakültə TGT-nın sədri)