V semestr

1. Diskret riyaziyyat – 1

2. Riyazi analiz-3

3. Xarici dili – 2 (ingilis dili)

4. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

5. Əməliyyat sistemləri

6. Ədədi üsullar-1