III semestr

1. Riyazi analiz – 3

2. Fizika

3. Adi diferensial tənliklər

4. Xarici dili (rus dili) – 2

5. Psixologiya