VII semestr

1. Əməliyyat tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

2. Variasiya hesabı

3. Web texnologiyaları

4. Diferensial həndəsə

5. Kompüter qrafikası

6. İnformasiyanın qorunması üsulları və proqramlaşdırma texnologiyaları