VIII semestr

1. Kompüter aparatı və proqram təminatı

2. Müasir təlim metodları(texnolgiy)

3. Kompüter modelləşməsi

4. S.F.Web sənədlərin hazırlanması texnologiyası

5. S.f.İnformasiya bankları və onların təhlükəsizliyi