VIII semestr

1. İ.s.f. Ali və orta məktəb riyaziyyatının əlaqəli tədrisi

2. İ.s.f. Verilənlər bazası

3. İ.s.f. Hesablama riyaziyyatı

4. İ.s.f. Qurma həndəsəsi

5. İ.s.f. Cəbrin bəzi məsələləri