IV semestr

1. Pedaqogika

2. İnformatikanın tədrisi mrtodikası

3. Ədədi üsullar

4. Alqoritmik dillər

5.  S.f. (Politologiya)