VI semestr

1. Əməliyyat tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi

2. Tibbi biliklərin əsasları

3. Mülki müdafiə

4. S.f. (Xətti proqramlaşdırma, tətbiq sahələri)

5.  S.f. (Sosialogiya)

6. S.f. (Mədəniyyətşünaslıq və genderə giriş)

7. S.f. Verilənlər bazası (elektron cədvəllər)