VII semestr

1. Kompüterin proqram təminatı

2. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası

3. Kompüter qrafikası

      Kompüter arxitekturası

4. Diferensial həndəsə

     Ədədi sistemlər

5. Variasiya hesabı və optimallaşdırma

    Funksional analiz

6. S.f. Məktəbşünaslıq

     Xüsusi törəməli diferensial tənliklər

     Riyazi analizin bəzi məsələləri