Seminar və praktik məşğələlər

Riyazi analiz kafedrası

1. Müəllim Seyidova Fidan