II semestr

1. İnformatikanın nəzəri əsasları

2. Analitik həndəsə

3. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya – 2 (ingilis dili)

4. Multikulturalizmə giriş

5. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

6. Proqramlaşdırma dilləri – 1