II semestr

1. Riyazi analiz – 2

2. Təhsildə İKT

3. Əməliyyat sistemi və kompüter arxitekturası

4. Xarici dil (rus) – 1

5. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma