III semestr

1. Riyazi analiz – 3

2. Pedaqogika – 1

3. Azərbaycan tarixi

4. Mülki müdafiə və ilkin tibbi yardım

5. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya

6. İnformatikanın nəzəri əsasları