II semestr

1. Riyazi analiz – 2

2. Cəbr – 2

3. Həndəsə – 2

4. Xarici dil (ingilis) – 1

5. Elementar riyaziyyat – 2