Elmi Şura

GDU-nun riyaziyyat-informatika fakültəsinə ümumi rəhbərlik seçkili orqan – dekanın başçılıq etdiyi fakültə Elmi Şurası tərəfindən həyata keçirilir. Fakültə Elmi Şurası rektorluğun əmrinə əsasən 3 il müddətinə seçilir. Fakültə Elmi Şurasının tərkibi tutduqları vəzifələrinə görə dekan müavinləri, fakültənin tərkibindəki bütün kafedraların müdirləri, müəllim və tələbə həmkarlar təşkilitanın nümayəndələri, fakültə Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri daxil olurlar. Elmi Şuranın digər üzvləri fakültənin professor-müəllim heyətinin ümumi sayının 20%-dən çox olmamaqla rektor və ya prorektorun iştirakı ilə professor-müəllim heyətinin ümumi iclasında gizli səsvermə yolu ilə seçilir.

Sonuncu Elmi Şurasının sentyabr 2014-cü il tarixdən tərkibi aşağıdakı kimi olmuşdur.
1. Dos.O.Hüseynov
2. E.n.,b.m.R.Məmmədov
3. B/m.A.Qasımova
4. Dos.B.Mustafayev
5. Dos.M.Mustafayev
6. Dos.Ə.Aslanov
7. Dos.İ.Cabbarov
8. Prof.Ə.Quliyev
9. Dos.N.Nəsrullayev
10. Dos.Ü.Əfəndiyev
11. Dos.F.Süleymanov
12. Dos.A.Hüseynov
13. Dos. G.Verdiyeva
14. Dos.N.Tağıyeva
15.Fakültə tələbə həmkarlar təşkilatının nümayəndəsi

Dəvət olunanlar:
1. B.m.N.Neymətov
2. B.m.N.Bəşirova
3. B.m.S.Ibrahimova
4. B.m.Ü.Quliyeva
5. S.Əsgərova
6. G.Yusifova

Fakültə Elmi Şurasının işi hər semestr üçün hazırlanan plan əsasında həyata keçirilir. Elmi Şurada fakültədə mütəxəssis hazırlığına,  elmi-tədqiqat fəaliyyətinə və kafedraların maddi – texniki təchizatı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Hər tədris ilində iki dəfə (qış və yay) imtahan sessiyasının nəticələri fakültənin professor – müəllim heyətinin iştirakı ilə genişləndirilmiş Elmi Şurada müzakirə olunur. Əldə olan nailiyyətlər söylənilir, çatışmazlıqlar haqqında geniş fikir mübadiləsi aparılır və müvafiq qərarlar qəbul olunur. Fakültə Elmi Şurasında fakültə heyətində olan dosent, baş müəllim və assistentlərin seçkisini aparır.