VI SEMESTR

1. Optimallaşdırma üsulları

2. Kompüter şəbəkələri

3. Transliyasiya üsulları

4. Paralel paylanan hesablamalar

5. Mülki müdafiə

6. S.f. Tətbiqi proqram paketləri