TESTLƏR

RİYAZİ  ANALİZ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

HƏNDƏSƏ  və CƏBR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

İNFORMATİKA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

ÜMUMİ  RİYAZİYYAT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.