Tədris məsələləri üzrə dekan müavini

Rauf  Məmməd oğlu Məmmədov

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin tədrisin təşkili və təlim texnologiyaları üzrə dekan müavini.
Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, Ümumi riyaziyyat kafedrsaının baş müəllimi
email:

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
22.03.1955 – ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.
1962 – 1972 – ci illərdə Gəncə şəhər orta məktəbdə oxumuşdur.
1972 – 1978 – ci illərdə İnşaat Mühəndislər Universitetində İnşaat fakültəsində təhsil almışdır.
1978-ci ildə Bakı şəhərində Kənd tikinti layihə İnstitutunda mühəndis konstruktor işləmişdir.
1987 – 1991 – ci ildə indiki ADAU-da Ali riyaziyyat kafedrasında qiyabi aspirant oxumuşdur.
1988-2003 – cü ilə qədər ADAU-nun Mexanika kafedrasında işləmişdir.
2003-cü ildən hazırki vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi riyaziyyat kafedrasında çalışır.
Ailəlidir. İki övladı, dörd nəvəsi var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏSİ
Ali, Fizika-riyaziyyat elmləri namizədi Eninə sürüşmə deformasiyası nəzərə alınmaqla qabırğalı səlis örtüklərin
hesablanması. (namizədlik dissertasiyası) 1991 – ci il. 41 məqalənin, o cümlədən 4 poteitin, 1 dərs vəsaitinin və 1 metodik göstərişin müəllifidir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1978-ci ildə Bakı şəhərində Kənd Tikinti Layihə İnstitutunda mühəndis konstruktor işləmişdir.
1988-2003 – cü ilə qədər ADAU-nun Mexanika kafedrasında laborant, müəllim, baş müəllim işləmişdir.
2003-cü ildən hazırki vaxta qədər Gəncə Dövlət Universitetində Ümumi riyaziyyat kafedrasında çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
Mexanika, deformasiya olunan bərk cisimlərin mexanikası

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1. Свойства С-матрицы ангармонического уравнения на всей оси. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər,№ 1  Gəncə 2009,Səh.07-13
2. On the inverse problem  of Scattering Theory for the Perturbation Sturm-Liuvils  equation on a Semiaxis. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər,№ 1  Gəncə 2009, Səh.,41-45
3. Bir sinif potensiallar üçün çevirmə operatorların qurulması. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər,№ 2 Gəncə 2009, Səh.,8-11
4. Оператор преобразования для дифференциального уравнения второго порядка с сингулярным потенциалом. Gəncə Dövlət Universiteti.Elmi xəbərlər, № 3,Gəncə 2010,Səh.9-11
5. Оператор преобразования для некотрого класса потенциалов уравнения Штурма-Лиувилля. Материалы международной конференции математические теории, проблемы их применения и
обучения, Gəncə 2011, стр. 68-71
6. Mathcad mühitində eksperiment nəticələrinin işlənməsi. Metodik göstəriş. Gəncə 2012.
7. Об одном методе построения оператора преобразования для одного класса потенциалов. Материалы международной конференции «Области применения математики и ИКТ» I hissə, Gəncə 2014
8. On optimality equation for the linear hyperbolic equation of second order withnumerous non local boundary. Thermann 2015, International conference: hermophysical and mechanical properties of advanced materials