NÖVBƏTİ ELMİ ŞURA KEÇİRİLDİ

31 oktyabr  2023-ci il tatixdə saat 11:00-da  Fakültə Elmi Şurasının növbəti iclası olacaqdır.

GÜNDƏLİK MƏSƏLƏLƏR:

1.  Tələbələrin fənləri mənimsəmə göstəricilərini əks etdirən formaların vaxtında hazırlanması və tədris hissəsinə təqdim olunması. (Dekan müavini)

2. V kurs tələbələrinin buraxılış, magistrlərin disertasiya işi mövzularının təsdiqi.( Kafedra müdirləri)

3. Riyazi analiz kafedrasında fənn proqramlarının və fənlər üzrə sillabusların  yoxlanması və Fakültə Elmi Şurasında müzakirəsi.( Tədris metod komissiya sədri)

4. Cari məsələ. Riyazi analiz kafedrasının dosenti Nazim Neymətovun “Riyaziyyat tarixi” fənnindən hazırladığı fənn proqramının müzakirəsi

1.R.u.f.d., dos.O.Hüseynov

2. R.ü.f.d.,b/m.R.Məmmədov

3. R.ü.f.d., b/m.N.Bəşirova

4. R.ü.f.d.,dos.İ. Cabbarov

5. R.ü.e.d.,Prof. O.Rzayev

6. R.ü.f.d. dos.S.Zeynallı

7. b.m.,N.İsmayılov(FHT-nın sədri)

8. T.ü.f.d.,dos.N.Tağıyeva

9. R.ü.f.d.,dos.M.Həsənova

10. R.ü.f.d.,dos.T.Məmmədov

11. R.ü.f.d.,dos.Z Abbasov

12. R.ü.f.d.,dos.G.Verdiyeva

13. R.ü.f.d.,b.m.E.Cəfərli

14. b.m., C.Məmmədova

16. O.Musrafayeva (fakültə TEC-nin sədri)