TƏLƏBƏLƏRİMİZ PEDAQOJİ TƏCRÜBƏDƏ

Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-İnformatika fakültəsinin riyaziyyat müəllimliyi ixtisasının 4² kurs tələbəsi Abdullayeva Fatimə Hikmət qızının 13.04.2023-cü il tarixində, saat 09.40-da Gəncə şəhər Məhəmməd Füzuli adına 22 nömrəli tam orta məktəbdə 5 a sinfində riyaziyyat fənnindən “Düzbucaqlı paralelopbpedin həcmi” mövzusunda nümunəvi açıq dərsi keçrilmişdir . Dərsin məqsədi Düzbucaqlı paralelopbpedin həcmi mövzusunu şagirdlərə mənimsətməkdir. Dərsdə Təcrübə və karyera söbəsinin müdri Cabbar Qarayev, Riyaziyyat informatika fakültəsinin dekanı dos. Oruc Hüseynov, ümumi riyaziyyat kafedrasının müdiri dos.Sübhiyyə Zeynallı, metodist müəllim Kəmalə Qaybalıyeva, Gəncə Şəhər 22 nömrəli məktəbin direktoru Abdulla Kərimov , Ayişə Ağayeva fənn müəllimi və təcrubəçi tələbələr iştirak etmişdir.