İMTAHANLARA HAZIRLIQ

Riyaziyyat – informatika fakültəsində tədrisin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və semestr imtahanlara hazırlıq vəziyyətini yüksəltmək məqsədilə, kollokviumlar semestr imtahanlarına müvafiq olaraq yazılı və test formada keçirilir.

Kollokviumun nəticəsindən razı qalmayan tələbələrə əlavə şans yaradılır, onlara alternativ suallar təklif olunur. Tələbələrin fikrincə kollokviumların bu formada keçirilməsi, onların imtahanlara hazırlaşmasına əlavə stimul yaradır.