Fakültədə qarşılıqlı dinləmə dərsləri keçirilir

Riyaziyyat – informatika fakültəsinin dekanı dos.O.Hüseynov, Riyazi analiz kafedrasının müdiri prof.O.Rzayev və Fakültə metod Şuranın sədri dos.T.Məmmədov kafedra müəllimlərinin qarşılıqlı dinləmə dərslərində iştirak edirlər.