Daily Archives: 24 Noyabr 2023

FAKÜLTƏMİZİN UĞURLARI

2023/2024-CÜ TƏDRİS İLİNİN OKTYABR AYI GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN RİYAZİYYAT-İNFORMATİKA FAKÜLTƏSİ ÜÇÜN UĞURLU OLMUŞDUR. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ YANİNDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASI KOLLEGİYASININ QƏRARI İLƏ RİYAZİ ANALİZ, İNFORMATİKA VƏ CƏBR KAFEDRALARININ ƏMƏKDAŞLARINA, TAHİR MƏMMƏDOV VƏ NAZİM NEYMƏTOV DOSENT, İLHAMƏ ZEYNALOVAYA FƏLSƏFƏ DOKTORU ELMİ DƏRƏCƏSİ VERİLMİŞDİR. ƏMƏKDAŞIMIZI TƏBRİK EDİRİK.