Kateqoriya Arxivləri: Kateqoriyasız

Monitorinq qrupu fəaliyyətə başladı

15 oktyabr 2019-cu il tarixdə Riyaziyyat-informatika fakültəsində dos.A.İ.Quliyevin rəhbərliyi ilə iclas keçirildi. Gündəlikdə duran məsələlər: Monitorinq qrupunun üzvləri ilə tanışlıq. Monitirinq qrupunun qiymətləndirmə cədvəlinin müzakirəsi və təsdiqi. İclasda monitorinq qrupunun üzvləri, Riyaziyyat-informatika fakültəsinin dekanı dos.O.Hüseynov, tədris işləri üzrə dekan müavini dos.R.Məmmədov iştirak edirdilər. İclasın sonunda Monitirinq qrupunun qiymətləndirmə cədvəli təsdiq olundu. İclasdan sonra monitorinq qrupunun […]

Davamı

Tələbələrə tələbə bileti təqdim edildi

Bu gün Riyaziyyat-informatika fakültəsində fakültənin dekanı başda olmaqla, Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Orxan Məmmədovun iştirakı ilə I kurs tələbələrinə tələbə bileti təqdim edilmişdir. Fakültə dekanlığı və eləcə də fakültənin professor-müəllim heyəti adından fakültəmizə qəbul olan bütün I kurs tələbələrini səmimi qəlbdən təbrik edirik.

Davamı

SÜLH GÜNÜ

GƏNCƏ  DÖVLƏT  UNİVERİSTETİNDƏ  HUMANİTAR  MƏSƏLƏLƏR  ÜZRƏ  PROREKTOR  DOS.G.FƏTƏLİYEVANIN  RƏHBƏRLİYİ  İLƏ  21 SENTYABR  BEYNƏLXALQ  SÜLH  GÜNÜ  QEYD  OLUNDU.  TƏDBİRDƏ FAKÜLTƏMİZİN  PROFESSOR-MÜƏLLİM  HEYƏTİ  VƏ  TƏLƏBƏLƏR  İŞTİRAK  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  UNİVERSİTETİN  PROFESSORLARI  VƏ  ELƏCƏ  DƏ TƏLƏBƏLƏRİ  ÇIXIŞ  ETDİLƏR. TƏDBİRDƏ  RİYAZİYYAT-İNFORMATİKA  FAKÜLTƏSİNİN  III KURS  TƏLƏBƏSİ  QURBANOVA  LALƏZƏR  ÖZ  MARAQLI  CIXIŞI  İLƏ YADDAŞDA  QALDI.  TƏDBİRİN  SONUNDA  SÜLHÜN  RƏMZİ  OLARAQ  SƏMAYA  GÖYƏRÇİN  […]

Davamı

Sülh günü

21 SENTYABR – BEYNƏLXALQ SÜLH GÜNÜ SÜLH – əmin-amanlıq, qurub-yaratmaq, dinclik, sosial, iqtisadi və mədəni inkişaf. Sülhün carçıları isə gələcəyimiz olan uşaqlardır. Yəni uşaqlar daim açıq səma altında azad, sülh və əmin-amanlıq şəraitində, atalı-analı yaşamaq arzusunda olublar. SÜLH – azadlıq, bərabərlik və ədalət; SÜLH – hər bir cəmiyyətin, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin ən çox arzu etdiyi dəyərlərdən […]

Davamı

Bilik Günü

BİLİK  GÜNÜ BU GÜN – SENTYABRIN 15-I TƏHSILIMIZIN BAYRAMIDIR. İLK DƏRS GÜNÜ – BILIK GÜNÜDÜR. TƏHSIL İŞÇILƏRI AZAD HƏMKARLAR İTTIFAQI RESPUBLIKA KOMITƏSININ (TİAHİRK) XIDMƏTINDƏ OLAN 4500-DƏN ÇOX ORTA ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBI, 25 UNIVERSITET, 26 TEXNIKUM, KOLLEC VƏ LITSEY… QAPILARINI ŞAGIRD VƏ TƏLƏBƏLƏRIN ÜZÜNƏ AÇACAQDIR. SÖZÜMƏ ÖLKƏ BAŞÇISI MÖHTƏRƏM İLHAM ƏLIYEVIN MÜDRIK BIR KƏLAMI ILƏ BAŞLAMAQ ISTƏRDIM: […]

Davamı

İNFORMATİKA kafedrası

1. İnformatika-1 (riy-inf(m)-I k) 2. Təhsildə İKT (Kompüter elmləri II kurs) 3. Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası Əməliyyat sistemləri və kompüter arxitekturası (Riy.və inf(m)(rus)-IV k)  4. Proqramlaşdırmanın əsasları-2 5. Kompüter arxitekturası 6. İnformatikanın tədrisa metodikası (İnf(m)-II k) 7.  Alqoritmik dillər 8. Web sənədlərin hazırlanması texnologiyası 9. İnformasıya təhlükəsizliyi 10. Tətbiqi proqram paketləri 11. Translyasiya üsulları […]

Davamı

ÜMUMİ RİYAZİYYAT kafedrası

1. Elementar riyaziyyat-2 – Riy.və inf.(m)-I kurs 2. Məktəb riyaziyyat kursunun elmi əsasları 3. Ali və orta məktəb riyaziyyatını əlaqəli tədrisi 4. Alqoritmlər nəzəriyyəsi 5. Ədədi üsullar (komp.elm-II k) 6. Diskret riyaziyyat 7. Hesablama riyaziyyatı 8. Riyaziyyatın tədrisi metodikası (riy.və inf.(m)-III k) 9. Variasiya hesabı (inf(m)-III k) 10. Əməliyyat tədqiqi və oyunlar nəzəriyyəsi 11. Optimallaşdırma […]

Davamı

RİYAZİ ANALİZ kafedrası

1. Riyazi analiz-2 2. Riyazi analiz-4 3. Diferensial tənliklər 4. Riyazi fizika tənlikləri 5. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika (riy-inf(m)-III k 6. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi 7. Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz 8. Riyaziyyat tarixi 9. Riyazi məntiq 10.  Adi diferensial tənliklər  11. Riyazi analizin bəzi məsələləri

Davamı

TESTLƏR

03.07.2020 – DÜZ  VARİANTLI  TESTLƏR II  KURSLAR RİYAZİYYAT  MÜƏLLİMLİYİ   – Ümumi fizika RİYAZİYYAT  VƏ  İNFORMATİKA (M)  – Ümumi fizika 29.06.2020 – DÜZ  VARİANTLI  TESTLƏR I  KURSLAR RİYAZİYYAT  MÜƏLLİMLİYİ   –  Həndəsə – 2 RİYAZİYYAT  VƏ  İNFORMATİKA (M)  –  Həndəsə – 2 İNFORMATİKA  MÜƏLLİMLİYİ   –  Təhsildə İKT KOMPÜTER  ELMLƏRİ   – Kompüter arxitekturası II  KURSLAR RİYAZİYYAT  MÜƏLLİMLİYİ  –  S/f. Ali […]

Davamı