ELAN

5801.01-Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası)

ixtisası üzrə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında sabiq dissertant

Zeynalova İlhamə Zakir qızının

“Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində riyaziyyatdan məntiqi məsələlər mənimsəmə keyfiyyətini artıran vasitə kimi”

mövzusunda dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

Müzakirə, fakültə və kafedra üzvlərinin qismən əyani iştirakları və eyni zamanda distant qoşulmaları təmin olunmaqla təşkil olunur.

Dissertasiya işi ilə tanış olmaq istəyənlər Təhsilin pedaqogikası və metodikası kafedrasına müraciət edə bilərlər.

Müzakirə 31.03.2021-ci il tarixində saat 13:00 da keçiriləcəkdir.

Ünvan: GDU  II korpus.