ELAN

İnformatika və Cəbr kafedrasının sabiq doktorantı Məmmədova Günay Sədrəddin qızının 5801.01 – “Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (İnformatikanın tədrisi metodikası)” ixtisası üzrə “İKT-nin tətbiqi ilə magistrlərin informatika fənni üzrə müstəqil tədris fəaliyyəti təşkilinin pedaqoji əsasları” mövzusunda dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir. Dissertasiya işinin elmi rəhbəri pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İlham Bəşir oğlu Əhmədov, Rəyçilər dos.Aslanov Əkrəm, dos.Verdiyeva Gülmira.

Dissertasiyanın müzakirəsi 06.03.2024-cü il tarixində saat 12:00-da keçiriləcəkdir. Ünvan : GDU II korpus. 416-cı otaq.